HAGE

GLEDE OG REKREASJON

Om oss

Team Henriksen ble etablert i 2002, og holder til i egne lokaler som ble bygget i 2005.
Jorakomposten er et av våre viktigste produkter. I 2017 introduserer vi mer solid hageredskap for den engasjerte gartner. For å holde ugresset i sjakk, er det en avgjørende faktor hvor ofte vi bearbeider våre jordoverflater. Det kan skje med sprøytemidler (som ikke er å foretrekke), det kan skje med varmebehandling eller med mekanisk bearbeiding. Ugressredskapen er super. 

Cathrine og Just

Just er utdannet gartner og blomsterdekoratør. Han har drevet et hagsenter i Drøbak i over 25 år. Deretter har han vært engasjert på grossistsiden inn mot hage-Norge. I tillegg til sitt engasjement i Team Henriksen, arbeider han innenfor produksjon av grønne gleder. Cathrine er utdannet innenfor økonomi. Hun har lang fartstid i markedsføring med spesialisering innen grafisk. Cathrine er markedsansvarlig i Team Henriksen.

Human #1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus iusto praesentium dolore

Human #2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus iusto praesentium dolore

Human #3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus iusto praesentium dolore